Den här medicinska Hot Stone massagen är riktad till dig som vill behandla vissa specifika besvär. Stenarna värms upp och används med speciell teknik i massagen för att avhjälpa problemen.